Egenkontrol

Egenkontrol:

Jeg udarbejder egenkontrolprogrammer for virksomheder.

Egenkontrol er virksomhedens værktøj til at kontrollere sig selv.

Virksomheden kontrollerer, at de risici, der er med til håndteringen af fødevarer i virksomheden, er i styring.

Det kan være: Varemodtagelse, køle-og frosttemperaturer, nedkøling, opvarmning, varmholdelse samt rengøring.